คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ปกครอง

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **

 

วันอาทิตย์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
จำนวนที่บันทึก
มา
ขาด
ลา
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
482
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
463
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
443
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
233
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
234
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
236
0
0
0
0
รวม
2091
0
0
0
0