ระบบตัดคะแนนความประพฤติ

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **

 

วันพุธที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ออกโรงเรียน
ขาด
ลา
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
482
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
457
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
441
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
234
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
233
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
236
0
0
0
0
รวม
2086
0
0
0
0