ระบบตัดคะแนนความประพฤติ

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ออกโรงเรียน
ขาด
ลา
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
482
2
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
457
1
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
441
4
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
234
2
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
233
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
236
2
0
0
0
รวม
2084
11
0
0
0