ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

                  ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนชุมนุม เพื่อช่วยอำนวย
     ความสะดวกให้กับนักเรียน และคุณครูผู้สอนกิจกรรมในประเมินผลกิจกรรมชุมนุม


        นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. - 10 พ.ย. 60

 
สถิติ
  • กิจกรรมทั้งหมด  73 กิจกรรม
  • นักเรียนทั้งหมด   2073  คน
  • นร.เลือกกิจกรรมแล้ว  2016  คน
  • นร.ยังไม่เลือกกิจกรรม  57  คน
  • ครูที่ปรึกษากิจกรรม  0  คน