โครงการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ " เพชรพุทธา "
ครั้งที่  12   ประจำปีการศึกษา  2560
เกียรติบัตรการเข้าร่วมจะดำเนินจัดส่งให้ผู้เข้าสอบรวมเป็นโรงเรียน
ภายในเดือนกุมภาพันธ์

ขั้นตอนการสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์

วันที่ 3 - 31 ม.ค. 61
ดำเนินการได้
หลังลงทะเบียนสมัคร
 
วันที่ 7 ก.พ. 61
วันที่ 12 ก.พ. 61

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **