:: สำหรับนักเรียน ::
เลขประจำตัวนักเรียน 
 
เลขประชาชน 13 หลัก 
 
   รายชื่อกิจกรรม ม.1 
   รายชื่อกิจกรรม ม.2 
:: สำหรับครูผู้สอนกิจกรรม ::
   :: สำหรับครูที่ปรึกษา ::
   ตรวจสอบการลงทะเบียน (สำหรับครูที่ปรึกษา)

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรม
 1. เริ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน 2560
 2. นักเรียน 1 คน เลือกกิจกรรมให้ ครบ 12 สัปดาห์ โดยกิจกรรมจะต้องไม่ซ้ำกัน
 3. การเข้าใช้งาน ให้ป้อนเลขประจำตัวนักเรียน และ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
 4. ค้นหารหัสกิจกรรม เพื่อแสดงรายละเอียดกิจกรรม แล้วกดปุ่มค้นหา
 5. เลือกกลุ่มกิจกรรมที่สนใจ แล้วกดปุ่มลงทะเบียน
 6. ตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรม แล้วกดปุ่มยืนยัน
 7. ทำตามขั้นตอนที่ 4-6 จนกิจกรรมเลือกครบ 12 สัปดาห์
 8. กดปุ่มพิมพ์ผลการลงทะเบียน เพื่อนำส่งครูที่ปรึกษา
 9. กดปุ่มออกจากระบบ


ประชาสัมพันธ์

 1. กรณีนักเรียนต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมจะ ไม่สามารถแก้ไขการลงทะเบียนได้

 2. ถ้าหากนักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมในวัน-เวลาตามกำหนด ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียน เข้ากิจกรรมที่ยังไม่เต็ม

ปฏิทินตารางเรียน

สัปดาห์ที่
วันที่เรียน
1
   วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
2
   วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560
3
   วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
4
   วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560
5
   วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560
6
   วันพุธที่ 3 มกราคม 2561
7
   วันพุธที่ 17 มกราคม 2561
8
   วันพุธที่ 24 มกราคม 2561
9
   วันพุธที่ 31 มกราคม 2561
10
   วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
11
   วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
12
   วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
13
   วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
   ประเมินนักเรียนและสรุปผล